XXXII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH
Bronisławów, 6 - 8 maja 2015 r.
   
  XXXII KONFERENCJA TOKSYKOLOGÓW SĄDOWYCH

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w dorocznym spotkaniu toksykologów sądowych, które odbędzie się w hotelu „Magellan” w Bronisławowie (adres: ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz; http://www.hotelmagellan.pl).


NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE – PROBLEMY ANALITYCZNE I INTERPRETACYJNE

Proceder wytwarzania i wprowadzania na rynek narkotykowy nowych substancji psychoaktywnych (NSP), będących analogami substancji kontrolowanych Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, nadal rozwija się w Polsce bardzo intensywnie. Jest on następstwem globalnych zmian w obrocie substancjami psychoaktywnymi. Według danych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), na rynku europejskim w 2014 roku wykryto aż 101 NSP, wobec 82 takich substancji w 2013 roku, 74 w 2012 roku, 49 w 2011 roku, 41 w 2010 roku, 24 w 2009 roku i 13 w 2008 roku. Podobny wzrost liczby wykrywanych substancji rejestrują polskie laboratoria toksykologiczne i kryminalistyczne. Duża liczba związków na rynku narkotykowym o nieznanym działaniu na organizm ludzki przekłada się na wzrost liczby zatruć, w tym zatruć śmiertelnych. W związku z powyższym wymagana jest ciągła aktualizacja procedur badawczych identyfikacji i oznaczania substancji zarówno w próbkach materiału dowodowego w postaci proszków, tabletek, suszu roślinnego, itp., jak też w materiale biologicznym. Realnym problemem jest również interpretacja uzyskanych wyników badania materiału biologicznego, ponieważ często brak jest w literaturze przedmiotu danych dotyczących stężeń toksycznych czy śmiertelnych. Osobnym zagadnieniem są problemy prawne, dotyczące m.in. sposobu nadzoru nad substancjami psychoaktywnymi, zasad dodawania związków chemicznych do listy środków kontrolowanych czy uznawania NSP jako środków działających podobnie do alkoholu w kontekście prowadzenia pojazdów pod ich wpływem.

Uczestnicy Konferencji będą również mieli możliwość przedstawienia doniesień z prowadzonych badań naukowych oraz ciekawych przypadków z praktyki opiniodawczej.

Obrady Konferencji zostaną poprzedzone panelem dyskusyjnym dotyczący funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach w Europie oraz roli i zadaniach EMCDDA oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w tym zakresie.

Ponadto, Konferencji towarzyszyć będzie spotkanie Grupy Roboczej ds. Toksykologii Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce.

Organizatorzy bardzo serdecznie zapraszają do aktywnego udziału w XXXII Konferencji Toksykologów Sądowych.

Ostatnia modyfikacja: 17.03.2015   Instytut Ekspertyz Sądowych  góra powrót